Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Innvik Fruktlager

søkjer Dagleg leiar

Av Firda

Innvik Fruktlager søkjer etter dagleg leiar med leiarerfaring, relevant formell kompetanse, salgs-eigenskaper, og ståpå-vilje.

Søknadsfristen går ut 6/3-13 og du kan lese meir på www.firda.no.


Fruktbart samarbeid mellom Sogn og Nordfjord

Av Fjordingen

Dyrkarane som er tilknytt Sognefrukt og Innvik fruktlager har no sett i gang eit fellesprosjekt støtta av Innovasjon Norge.

Les saka i Fjordingen onsdag 20. februar 2013, side 17.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.


Frukt- og bær-samarbeid i Nordfjord og Sogn

Av Fjordingen

Frukt- og bærdyrkarar i Sogn og Nordfjord samarbeidar for å auke produksjonen.

Les saka i Fjordingen onsdag 18. februar 2013, side 2.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 04.mars 2013, 11:20)

Gå til nyhendearkiv