Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Logo Konkurranse

Av Svein Kvame

Innvik Fruktlager har nå skifta namn frå P/L Innvik Fruktlager ba til Innvik Fruktlager SA.

I den forbindelse ynskjer vi forslag til ny logo der gjerne firmanamnet også er fletta inn.

Her er mange kreative personar i Vikane som sikkert har gode forslag å kome med.
Forslag som vert brukt, vert premiert med gavekort pålydande kr 2000,-

Vi ynskjer forslag innan 15/4 2013.
Forslag til logo kan sendast på e-post til svein@innvikfrukt.no
Eller i brev til Innvik Fruktlager SA 6793 Innvik.


(Sist oppdatert 19.mars 2013, 22:56)

Gå til nyhendearkiv