Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

På basaren

til Vikane Omsorgssenter kom der inn kr. 45 168,-.

Hjarteleg takk til alle som var med å støtta oss og
gjorde dagen så fin for oss.

Oddhild Hilde
Områdeleiar


Basar på Vikane Omsorgssenter

Av Fjordingen

Søndag 14. april var dagenfor årets basar på Vikane Omsorgssenter.
Trass fleire basarar og andre arrangement no på våren, møtte folk opp og
fyllte storstova på omsorgssenteret til siste plass.

Les heile innlegget frå Basarnemnda i Fjordingen fredag 26. april 2013.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 29.april 2013, 23:46)

Gå til nyhendearkiv