Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Ekstraordinert årsmøte Innvik Vassverk

Av Oddvin Drageset

Innvik Vassverk kom ikkje i mål med val av styre og leiar m.m. på ordinert årsmøte i Innvik Vassverk.

Ekstraordinert årsmøte blir på Café Go'beten mandag 13. mai kl.20:00, med saker som vedkjem val.


(Sist oppdatert 01.mai 2013, 20:54)

Gå til nyhendearkiv