Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Asfaltering i Innvik

Av Fjordingen

I løpet av mai skal den kommunale vegen frå Innvik kyrkje og opp til innkøyrsla til Hilde fellesfjøs asfalterast.

- Det vil bli lagt utspleising på ca. 1,5 meter til kvar privat innkøyrsel. Folk som ønskjer å legge asfalt på privat veg samstundes, må ta kontakt med Veidekke Industri AS for tilbod, skriv Stryn kommune i brev til oppsitjarane.

Dette sto i Fjordingen mandag 13. mai 2013, side 7


(Sist oppdatert 14.mai 2013, 10:18)

Gå til nyhendearkiv