Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

På basaren

til Vikane Skulemusikk i Heimlund kom der inn kr. 28 732,-.

Hjarteleg takk til alle som var med å støtta oss og
hjelpte til på alle måtar. Det vart ei fin stund i Heimlund.

Vikane skulemusikk
v/ Merethe Søgnen Lyslo(Sist oppdatert 15.mai 2013, 09:38)

Gå til nyhendearkiv