Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Detaljregulering gang- og sykkelveg Hildastranda

Ny melding om oppstart av reguleringsarbeid

Av Stryn kommune

Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fv. 60 Hildastranda - Innvik sentrum.

Varsel om oppstart av dette planarbeidet vart utsendt den 03.01.2013. Under utarbeidinga av planframlegget har Stryn kommune i samråd med Statens Vegvesen kome fram til at planområdet må utvidast noko.

Det vert med dette sendt ut eit nytt varsel om oppstart til dei grunneigarar som vert råka av utvidinga og naboar som grensar direkte til den nye utvida plangrensa.

Av offentlege instansar får Sogn og Fjordane fylkeskommune ved kulturavdelinga eit nytt varsel.

Les heile saka i nyheitskrivet eller følg arkivsaka på www.stryn.kommune.no.


Les også nyheitskrivet Gong- og sykkelveg i Hildastranda, som Lars Åge Hilde har skreve på Vikanenett.


(Sist oppdatert 01.oktober 2013, 18:59)

Gå til nyhendearkiv