Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Seineple i særklasse

- God kvalitet / lågare prosuksjon

Av Fjordingen

Epleproduksjon er lågare enn i ein normalsesong, men kvaliteten er svært god. Det seier dagleg leiar i Innvik Fruktlager, Henriette Skåden.

Det fine og stabile veret i haust har gjeve eple av høg kvalitet. Mellom 130-140 tonn med eple til Bama er levert til fruktlageret i Innvik. Dette er ein god del mindre enn i ein normalsesong, noko som skuldast kald vår og sein blomstring. Det vert no satsa sterkare på "sein-eple" i Nordfjord.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 16. oktober 2013, side 11.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.Få også med deg nyheitskrivet frå Innvik Fruktlager, her på ikanenett.


(Sist oppdatert 20.oktober 2013, 23:01)

Gå til nyhendearkiv