Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Mulig oppstart av asylmottak

Norsk Folkehjelp ønskjer asylmottak i Stryn kommune

Av Harald Røyrvik

Stryn kommune er varsla om at Norsk Folkehjelp legge inn nytt tilbud på drift av asylmottak i kommunen.

Av brevet som er datert 4/10 går det fram at mottaket er tenkt å vere hovudsakeleg desentralisert med kapasitet på opp til 150 plassar.
I brevet som kom inn i sakslista til kommunen 8/10 ber Norsk Folkehjelp om eit snarleg møte med kommunen.

Les brevet Mulig oppstart av asylmottak, på Stryn kommune si heimeside.

Ny førespurnad om asylmottak

Av Fjordingen

Stryn kommune har fått ny førespurnad frå Norsk Folkehjelp om etablering av asylmottak i kommunen.

- Innvik blir sikkert lansert på nytt. Også andre sit nok på aktuell bygningsmasse, seier ordførar Sven Flo til Fjordingen.

Les saka i Fjordingen fredag 18. oktober 2013, side 4.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.


Stryn Vandreheim som asylmottak?

Fjordingen

Norsk folkehjelp har lagt inn bod på konkursråka Stryn Vandreheim. Dei har på nytt vendt seg mot Stryn med tanke på etablering av desentralisert asylmottak i kommunen.

- Eg og formannsskapet er i utgangspunktet skeptiske, seier ordføraren, som understrekar at det er prosessen og ikkje sjølve etableringa dei er nagative til.

Les saka på www.fjordingen.no.


Les også tidlegare nyheitskriv Planar om asylmottak lagt på is, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 21.oktober 2013, 09:52)

Gå til nyhendearkiv