Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Persson overtek legetenesta i Innvik

Av Fjordingen

Mark Mahed Al Persson går inn som ny lege i Innvik når Hermann Singh sluttar.

- Persson vil overta lista i Innvik frå og med 6. januar 2014, opplyser helse- og sosialsjefen Berit Wetlesen til Fjordingen.

Mark Mahed Al Persson skal vifareføre ordninga med to kontordagar i Innvik, pluss ein dag med tilsyn på Vikane omsorgssenter. Dei to øvrige vekedagane vert han på legesenteret i Stryn.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 23. oktober 2013, side 4.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 24.oktober 2013, 11:24)

Gå til nyhendearkiv