Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Tårnagentsamling

Tårnagentsamling i Innvik kyrkje

Av Ragnhild Johanne Vambeset

Komande søndag – 1. søndag i advent – er det Tårnagentsamling i Innvik kyrkje.

3. og 4. klassingane i Vikane møtest tidleg søndag morgon. Dei har ulike agent-
oppdrag og andre aktiviteter i kyrkja fram til gudstenesta kl 1500. Det er sjølvsagt
ei Tårnagentgudsteneste. Borna deltek med t.d.dramatisering og song. Alle er
velkome til gudstenesta.

Utvik og Innvik sokneråd


(Sist oppdatert 27.november 2013, 09:59)

Gå til nyhendearkiv