Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Forurensa elver i Stryn kommune

Av Stryn kommune

Bergsetelva og Ulva på Nordsida er så ureina at det må settast inn tiltak. Det må også gjerast noko med ureininga av Hildeelva, Meelva og ein bekk i Innvik sentrum.

Tiltaksanalyse for Vassområde Nordfjord har ei lokal høyring med frist 10.01.14 - ver med å påverke korleis vi skal ta vare på vassdrag, kystvatn og grunnvatn i Nordfjord!

Les heile saka på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 11.desember 2013, 17:14)

Gå til nyhendearkiv