Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Vil fylle ut ved Heimlund

Av Fjordingen

Svein Skutle søkjer løyve til ei mindre steinfylling i fjæra på
eigedomen hans i nærleiken av ungdomshuset Heimlund i Innvik.

Dette for å redusere skadane ved grov sjø, storm og uver.

Les saka i Fjordingen onsdag 15. januar 2014 (side 9),
eller sjå arkivsaka på www.stryn.kommune.no.

(Sist oppdatert 15.januar 2014, 12:46)

Gå til nyhendearkiv