Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Tørr start på 2014

Uvanleg tørr og mild januar

Av Fjordingen

Januar har vore uvanleg nedbørsfattig. Det stadfester tal frå målestasjonane i indre Nordfjord. Aller minst nedbør har det kome i Innvik - berre så vidt over 7 millimeter.

Januar 2014 går over i historia som uvanleg tørr og mild i vår del av landet. Mellom dei fire målestasjonane iindre Nordfjord, er det innvik som har registrert aller minst nedbør: 7,1 millimeter.

Les meir om saka på www.fjordingen.no, eller heile saka i Fjordingen fredag 31. januar 2014, side 4 og 5.


(Sist oppdatert 02.februar 2014, 11:03)

Gå til nyhendearkiv