Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Årsmøte Heimlund 28/3-13

Årsmelding og rekneskap for Heimlund 2013

Fredag 28. mars var det årsmøte i Heimlund. Styret takker for god innsats frå alle som har delteke på dugnad, gjeve pengegaver, laga mat til dugnadsgjengen, samt alle som står bak arrangementa som har gjeve Heimlund ei kjærkoma inntekt.

I årsmeldinga kan ein lese at styre har hatt 7 styremøter og handsama 55 saker der dei fleste har dreia seg om restaurering av Heimlund. 4H har jobba jamt og trutt med renovering av matsalen i kjellaren. I løpet av 2013 har ein også utbetra skadane etter Dagmar.

Medlemstalet til Heimlundsvenner er no oppe i 105 stk og diverse lag og enkeltpersonar har vore med å hjelpt til på inntektsida.

Les heile årsmeldinga med reknskap ved å følge linke her (pdf-dokument).


(Sist oppdatert 31.mars 2014, 08:28)

Gå til nyhendearkiv