Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (1021: Disk full (/var/dagendin_system/temp/mysql_tmp/#sql_6d83_17.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Ledige sjukepleiarstillingar

Ledige sjukepleiarstillingar - Vikane omsorgssenter

Av Stryn kommune

Det er ledig 2 stk. 100% fast stilling som sjukepleiar og eit 100% årsvikariat som sjukepleiar ved Vikane omsorgssenter.

Hovudarbeidsoppgåver for stillinga:

Pleie- og omsorgsarbeid i turnus ved institusjon

Kvalifikasjonar for stillinga:

Offentleg godkjent sjukepleiar

For stillinga gjeld:

Tilsetjing skjer etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement
Den som vert tilsett må legge fram helseattest av ny dato
Frå løna vert trekt 2% innskot i pensjonsordning
Kommunen er hjelpsam med husvære.

Søknadsfrist: 25.10.2015

Les alt om den ledige stillinga på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 01.oktober 2015, 09:48)

Gå til nyhendearkiv