Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Oppslagstavla

Oppslag frå tavla til nett

Av Harald Røyrvik

Har det gått for langt når oppslaga du hengte på ei oppslagstavle er kome på nett?
Etter innspel frå Lars Åge Hilde tar no underteikna opplysningar frå oppslagstavla og heng dei opp på internett.
Dette gjer underteikna heilt utan skruplar eller nokon form for tillatelse.
Dersom du har meiningar om dette gi oss ein tilbakemelding på "Kontakt oss".
Dersom du har noko du vil dele med dine sambygdingar, ønskjer vi også å få info om dette

Oppslagstavle og Lars Åge © Harald Røyrvik
(Sist oppdatert 26.mars 2009, 22:08)

Gå til nyhendearkiv