Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Massar frå Innvik kraftverk

Tippavslutninga kan bli utsett til 2011

Av Fjordingen

Innvik kraftverk søkjer NVE om to års utsetjing for å ferdigstille tippområdet ved Langvin.
Stryn bygningsråd har ingen merknad til at arbeidet vert utsett til sommaren 2011.

Meir om saka i Fjordingen mandag 6. april 2009.


(Sist oppdatert 08.april 2009, 06:48)

Gå til nyhendearkiv