Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Riving av kollageret til Ullvarefabrikken

Verneverdig i Innvik

Av Fjordingen

I reguleringsplan frå 2003 er kollageret (trebygningen) til Gamle Innvik Ullvarefabrikk utradert til fordel for parkeringsplass.
Noverande styre er sterkt imot at denne bygningen blir reven på grunn av heilheita i bygningsmiljøet.

Meir om saka i Fjordingen onsdag 8.april 2009


(Sist oppdatert 08.april 2009, 20:43)

Gå til nyhendearkiv