Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Riksveg 60 Olden - Innvik

Ber om meir til Riksveg 60 Olden - Innvik

Av Fjordingen

Fylkesutvalet rår til å få ei ekstraløyving på 20 mill. kroner til Riksveg 60 Olden - Innvik

Regjeringa har løyvd 10 mill. kroner til Riksveg 60 Olden - Innvik av krisepakka. Planararbeidet syner at anleggsarbeidet burde vore meir omfattande for å få ei rasjonell løysing.

Les meir om dette i Fjordingen:
fjordingen.no


(Sist oppdatert 11.juni 2009, 13:01)

Gå til nyhendearkiv