Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Rindebu på Vikanenett

Heimeside for utleigehytta Rindebu

Av Harald Røyrvik

Hytta til Gemma og Arne Gjerde på Rinden er no kome på Vikanenett, under Innvik - Overnatting og bevertning

Gemma og Arne Gjerde har ei hytte på Rinden til utleige. Underteikna har no laga til ei heimeside for markedsføring av hytta på Vikanenett, på vegne av eigarane. Dette kan du sjå nærmare på ved å gå til Innvik - Overnatting og bevertning - Rindebu.


(Sist oppdatert 03.august 2009, 12:58)

Gå til nyhendearkiv