Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Kontorlokaler til leige

Banken i Innvik flytta ut

Av Kjell Mortveit

Sparebanken Sogn og Fjordane legg ned kontoret her i Innvik. Når dette skjer vil OK Bankbygg DA ha ledige kontorlokaler for utleige.
(Sist oppdatert 11.september 2009, 11:33)

Gå til nyhendearkiv