Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Selge maskin/redskap eller vinterlagre vogna/båten?

Innvik.net nettstaden for salg av maskiner/redskap

Av Harald Røyrvik

Ønsker du å kjøpe/selge maskiner/redskap eller få deg ein lagringsplass for vinteren?

Innvik.net er ein nettstad for salg av brukte maskiner og redskap først og fremst for skog og landbruk.

No også med lager for vinteren:
Hilde fellesfjøs har ledig lagerplass for ting på hjul. Campingvogn/bil/bubil/båt osv.
Lagring gjeld tidsrommet oktober til over påske. For heilårslagring, ta kontakt.
Pris og fleire opplysningar finn du på Innvik.net.


(Sist oppdatert 15.oktober 2009, 15:19)

Gå til nyhendearkiv