Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Avslo klage på plasthall i Innvik

Av Fjordingen

Fylkesmannen har avvist Leif Hilde si klage
på det kommunale vedtaket som gjev Innvik
Næringspark AS tidsavgrensa mellombels
løyve til å setje opp lagerhall.

Les heile saka i Fjordingen 23. november.


(Sist oppdatert 24.november 2009, 20:06)

Gå til nyhendearkiv