Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Legekontor Olden / Innvik

Av Fjordingen

Inger Hoff har på vegne av legekontoret i Olden og Innvik kontakta Fjordingen om legetenesta.

Informativ opplysning:
Alle i vårt legedistrikt og som står på fastlegelista til Dr. Hoff kan møte på kontordagane både i Innvik og Olden. Legekontoret i Olden og Innvik er bemanna to dagar i veka. På onsdagar er det barnekontroll og sjukeheimsteneste.

Sjå heile artikkelen i Fjordingen fredag 27. november 2009.


(Sist oppdatert 28.november 2009, 13:04)

Gå til nyhendearkiv