Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

- Heilt imponerande

Av Fjordingen

Politikarane i helse- og sosialutvalet gav stor ros til dei frivilige som bidreg med trivselstiltak på Stryn og Vikane omsorgssenter.

Det er heilt imponerande å sjå kva som blir utført på frivilig basis. Dei mange aktivitetane berikar kvardagen til bebuarane, fastslo utvalsleiar Per Kjøllesdal.

Til møte i helse- og sosialutvalet låg det føre status over aktivitetar ved dei to omsorgssentra. På lista finn vi faste arrangement som t.d. dansetrim, andakt, songstund og bingo. I tillegg kjem utflukter, program ved besøkande osv.

Les heile saka i Fjordingen fredag 12. mars 2010, side 6.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com


Basar Vikane Omsorgssenter

Av Harald Røyrvik

Døme på eit sånt tiltak er basaren på Vikane Omsorgssenter som blir arrangert søndag 21. mars kl.14,
sjå nærmare informasjon i Kalendaren til Vikanenett.


(Sist oppdatert 13.mars 2010, 14:21)

Gå til nyhendearkiv