Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Sikrar vegen ved Agjeld

Omfattande rassikring ved Agjeld

Av Fjordingen

Det er sett i gang eit omfattande sikringsarbeid i rasområdet på fv 60 ved Agjeld mellom Olden og Innvik.
Ifylgje vegvesenet er det ikkje rasfare i området no. Bilane som må vente på anleggstrafikken, står trygt.

Les heile saka i Fjordingen fredag 19.mars 2010, side 6.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


Redusert framkommelighet

Av Statens Vegvesen

Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter, på grunn av vegarbeid i periodene:
Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00.

Følg med på oppdatert rapport om Rv60 på Statens Vegvesen.


(Sist oppdatert 23.mars 2010, 18:49)

Gå til nyhendearkiv