Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

- Bygg veg med overskotsmasse

Av Fjordingen

- Bruk overskotsmassa til utbetring av trafikkfeller på fylkesveg 60 Olden - Innvik, seier Trongeråsa grunneigarlag i eit brev til Statens Vegvesen.

Ideen er god, men det må pengar til er svaret førebels.

- På anlegget Agjeldsnausta-Ugla er meir overskotsmasse enn det er deponiplass til på land.
Vegvesenet vurderer, etter kva vi kjenner til, å ta i bruk det regulerte og godkjende deponiet i Svartehola, heiter det i eit brev frå Trongeråsa grunneigarlag der dei bed om at massene heller blir brukt til utbetring av vegen.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 14. april 2010, side 8.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


(Sist oppdatert 14.april 2010, 19:56)

Gå til nyhendearkiv