Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Kjempar for oppstart av Agjeldstunnelen

Vegnemnda Olden-Innvik kjempar for oppstart av Agjeldstunnelen

Av Fjordingen

Hovudfokus no må vere på løyvingane frå 2011 og åra etter.
Vegnemnda Olden-Innvik har klare politiske signal på at det er
mogeleg å få til ei løyving på 33 millionar i 2011 slik at det er
mogeleg å kome i gang med Agjeldstunnelen.


Les meir om dette og om raset på fv 60 i Knarrura i Fjordingen mandag 19. april 2010, side 7.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.

Les også om Magnar Myklebust som var berre sekund unna å bli treft av steinraset på fredag,
her på Vikanenett under overskrifta Nytt steinras ved Ugla


(Sist oppdatert 20.april 2010, 20:44)

Gå til nyhendearkiv