Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Heimeside Innvik Bygdeutvikling

Innvik Bygdeutvikling - Kva meiner du?

Av Harald Røyrvik

No er heimesida til Innvik Bygdeutvikling lansert under
Vikanenett, Innvik, Lag og Organisasjonar.

For snarveg til heimesida trykk på logoen oppe til høgre.

Kva meiner du at Innvik Bygdeutvikling skal seie eller gjere?
Korleis skal vi få engasjert bygdefolket?
På kva måte bør bygdeutviklingen samarbeide med andre?
Korleis vil du bidra for at vi skal få ei utvikling i bygda?


KONTAKT OSS (STYRET I INNVIK BYGDEUTVIKLING),
OG KOM MED INNSPEL PÅ UTVIKLING AV INNVIK!


(Sist oppdatert 16.mai 2010, 00:52)

Gå til nyhendearkiv