Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Innvik Kraftverk

Innvik Kraftverk produserer mindre enn forventa

Av Fjordingen

Ved utbygging av Innvik Kraftverk AS var det forventa at Storelva skulle gje årsproduksjon på 55 GWh (2.750 husstandar).

Snittet så langt er 45 GWh (2.250 husstandar).

Les heile saka i Fjordingen onsdag 16. juni 2010, side 18.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


(Sist oppdatert 17.juni 2010, 21:03)

Gå til nyhendearkiv