Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Asfalt og fartsdemparar i Innvik

Av Fjordingen

Audun Skogen søkjer på vegne av fire grunneigarar om tilskot på 30.000 kroner til asfaltering og fartsdempande tiltak på kommunal veg i området Innvik skule.

Grunneigarane ønskjer å få asfaltert vegen frå avkøyring ved Dragesetvegen til grensa ved Innvik skule. I tillegg ber dei om nedsett fartsgrense til 30 km/t og påmontert to fartshumpar på trekninga.

Les meir om saka i Fjordingen måndag 20. august 2010, side 6.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.Du kan også sette deg meir inn i saka på heimesida til Stryn kommune www.stryn.kommune.no.

Les også tidlegare nyheitskriv på Vikanenett, Grønt lys til Audun Skogen


(Sist oppdatert 27.august 2010, 21:42)

Gå til nyhendearkiv