Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Søkjer om ny tilkomst

Av Fjordingen

Audun Skogen i Innvik søkjer om løyve til å kople privat gardsveg innpå kommunal veg.

Han ønskjer å etablere ny adkomst frå Heggdalsvegen til gardsvegen (som går ned til fv 60), slik at den kjem på andre sida av huset deira.

Les heile artikkelen i Fjordingen onsdag 25. august 2010, side 8.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 27.august 2010, 23:56)

Gå til nyhendearkiv