Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Strålande støylstur

Strålande støylstur

Av Fjordingen

Ein augustdag pakka 30 brukarar og ti hjelparar frå Innvik omsorgssenter med seg rullatorar, rullestolar og rømmegraut og sette til seters for å gjere seg feite.

Innvikdalen viste seg frå si beste side med god varme og lette skyer. Sommar beitandekyr og sauer sette ein i rett stemning og nydeleg graut og spekemat vart sett til livs.

Les alt turkomiteen har å fortelje om støylsturen i Fjordingen onsdag 1. september 2010, side 20.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 03.september 2010, 10:47)

Gå til nyhendearkiv