Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Får ikkje dispensasjon

Får ikkje dispensasjon

Av Fjordingen

Avstanden til høgspentlinja skapar problem for oppsetjing av arbeidarbustaden i Innvik.

- DSB vil ikkje gje dispensasjon. Dermed må linja anten flyttast, kablast eller huset plasserast lenger frå høgspenten, opplyser Anbjørn Sølvberg i Stryn Energi.

Les meir om saka i Fjordingen onsdag 8.september 2010, side 6.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


Foto Harald Røyrvik


Les også tidlegare nyheitskriv Hus på hjul i Innvik og/eller Arbeiderbustaden er flytta her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 12.september 2010, 21:40)

Gå til nyhendearkiv