Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Reguleringsendring innanfor plan for Innvik sentrum

2stk Reguleringsendringar, Innvik Sentrum

Av Stryn kommune

I medhald av §12-12 i plan- og bygningslova av 2008, har Stryn kommunestyre i møte den 29.06.10, godkjent reguleringsendring med føresegner for Innvik sentrum.

Reguleringsendringa med føresegner kan ein sjå ved å følgje linkane nedanfor eller ta kontakt med servicekontoret til Stryn kommune.

Reg.endring Innvik sentrum g.b.nr. 127/3

Reguleringsendring Innvik Fruktlager


(Sist oppdatert 12.september 2010, 22:35)

Gå til nyhendearkiv