Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Innvik Sokneråd med ny underside

Gjevartenesta til kyrkjelydsarbeidet

Av Harald Røyrvik

Innvik Sokneråd har no fått seg ei underside med informasjon om "Gjevartenesta til kyrkjelydsarbeidet".

Under heimesida til Innvik Sokneråd, her på Vikanenett, kan du no finne linken til undersida (sjå under).
(Sist oppdatert 10.oktober 2010, 14:06)

Gå til nyhendearkiv