Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Nytt datakurs for litt vidarekomne

Nytt datakurs for litt vidarekomne i Vikane

Av Randi Bjørseth

No planlegg Landslaget for Offentlege Pensjonistar eit nytt datakurs
for litt vidarekomne.

Dei som gjekk kurs i vårhalvåret og som ba om nytt kurs i haust, har
sjølvsagt hatt høve til å melde seg på no, men det er framleis nokre
plassar ledige.
(Sist oppdatert 15.oktober 2010, 21:26)

Gå til nyhendearkiv