Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Tiltak for betre vasskvalitet

Tiltak for betre vasskvalitet til Innvik Vassverk

Av Fjordingen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ikkje innvendingar til at Innvik Vassverk AS gjennomfører lukka vassforsyning frå Tverrelva til inntak for Innvik vassverk i Storelva.

- NVE kan ikkje sjå at tiltaket har direkte verknader for drift av kraftverket og er såleis utanfor området der NVE har vedtaksmynde.

Les heile artikkelen i Fjordingen onsdag 15. desember 2010, side 4.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 19.desember 2010, 11:48)

Gå til nyhendearkiv