Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

- Skuffa over storsamfunnet

Av Fjordingen

Dagleg leiar i Utigardselva Mikrokraftverk DA, Ivar Heggdal, meiner det meste har gått i deira disfavør når det gjeld vilkåra for lokal kraftproduksjon.

Lovnadsbrot om grøne sertifikat har kosta Utigardselva Mikrokraftverk DA fleire hundre tusen kroner i tapte inntekter.

- Utigardselva Mikrokraftverk DA i Innvik har sidan starten i 2004 produsert eit snitt på 600.000 kilowattimar per år.

Etter synfaring sist sommar, varsla NVE stenging av Utigardselva Mikrokraftverk DA viss dei ikkje innfrir kravet om minstevassføring. Ivar Heggdal tilbakeviser påstanden om misleghald.

Les heile saka i Fjordingen fredag 7. januar 2011, side 5.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 10.januar 2011, 08:32)

Gå til nyhendearkiv