Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Leiarskifta i HS Bygg

Ny generasjon i HS Bygg

Av Fjordingen

Jørn Hilde og Knut Løvdal Stauri har overteke som eigarar og driftsleiarar i HS Bygg i Stryn.

Jørn Hilde og Knut Løvdal Stauri overtok frå 1. januar eigarskap og driftsleiing i HS Bygg Stryn.

Dei tidlegare eigarane Jostein L. Hilde og Jarle Lien vil framleis vere aktive i verksemda.
- Vi skal vere med så lenge arbeidslyst og behov tilseier det, seier Josten L. Hilde.

Les heile saka i Fjordingen mandag 17. januar 2011, side 5.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 17.januar 2011, 12:18)

Gå til nyhendearkiv