Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Skogstad satsar på eksport

Skogstad satsar på eksport

Av Fjordingen

Skogstad Sport vil satse på den internasjonale marknaden,
og deltakinga på verdas største sportsmesse i München gav
god respons, seier Anton Skogstad til Fjordingen.

Skogstad Sport hadde eigen stand på rundt 100 kvadratmeter
på sportsmessa ISPO i Munchen frå 4.-9. februar.

- Kvar har de tenkt å satse?
- I første rekkje i Austerrike og Tsjekkia. Vi er i ferd med å
byggje opp eit nettverk i det små, men det er klart det blir tøft,
og vi er nøkterne.

Sju tilsette i Kina

Anton skogstad fortel at verksemda har fått produsert kle i
Kina i 20år der dei no har sju tilsette.

Les heile saka i Fjordingen mandag 14. februar 2011, side 5.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden
www.buyandread.com.(Sist oppdatert 14.februar 2011, 18:03)

Gå til nyhendearkiv