Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Planleggingsmidlar

Planleggingsmidlar til fv 60

Av Fjordingen

Samferdsleutvalet fylgde tilrådinga om planleggingsmidlar både til fylkesveg 60 Olden - Innvik og (gang- og sykkelveg til) Hildastranda.

Det som knyter seg mest spening til no, er finansieringa av Agjeldstunnelen som vil fjerne rasfarlege Svartehola av kartet. Det er kome fleire politiske innspel om at no må det bli kontinuerleg drift av utbetringsarbeidet. Det er løyvd prosjekteringsmidlar for strekninga fram til Ugla, og det knyter seg spenning til nokre viktige datoar dei kommande vekene.

Les meir i Fjordingen fredag 25. februar 2011, side 13.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


Les også tidlegare nyheitskriv Planlegg gang- og sykkelveg i Innvik, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 26.februar 2011, 11:19)

Gå til nyhendearkiv