Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Ny hovudhamn i Innvik

Vil utvikle det maritime miljøet i Innvik

Av Fjordingen

Langvin-eigar Tor Taraldset ber i innspel til kommuneplanen om at det vert lagt til rette for ny hovudhamn i Innvik med mogelegheit for parkering, sjøbuer, båtplassar, sal av drivstoff, handel og gjestehamn.

Langvin let meir enn gjerne sitt areal gå inn i eit sameige. For oss er eit velutvikla hamneanlegg mykje meir verdt enn sjøeigedomen slik han ligg i dag, seier Tor Taraldset til Fjordingen.

- Det er viktig at vi får ein ryddig prosess i nært samarbeid med Vagstadbygget, Fruktlageret, båtforeininga, kommunen og andre intresserte.

Les heile saka i Fjordingen fredag 15. april 2011, side 6.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.Sjå også tidlegare nyheitskriv Vil skape varige arbeidsplassar her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 16.april 2011, 21:07)

Gå til nyhendearkiv