Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Dugnad

Dugnad ved Innvik skule og barnehage!

Av Per Inge Seime

Vi på skulen vil med dette takk foreldre, elevar, barn i barnehagen og tilsette for den flotte dugnaden på skulen torsdag!

Vi fekk gjort så mykje!

- 3 nye dissestativ er nesten ferdigmontert.
- 2 balansepunkt er montert.
- Leikeskur i barnehagen er rydda.
- Ny kasse til uteleikane er plass i barnehagen.
- Lauv og sand er fjerna frå plenar, kunstgrasbaner og vegar.
- Gjerde er sett opp i barnehagen.

Med hjarteleg helsing
Alle oss ved Innvik skule og barnehage

Foto Lena Skogen
Ivrige elevar © Lena SkogenSterke karar © Lena Skogen


(Sist oppdatert 06.mai 2011, 17:46)

Gå til nyhendearkiv