Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Styrkhallen

Hallen klar til bruk

Av Vikane IL

Heile Styrkhallen er no så klar at alle rom kan takast i bruk.

Det gjenstår enno ein del småting, men dette er meir detaljar som ikkje har så mykje med den daglege bruken av bygget å gjere.

Les heile saka på www.vikaneil.no.


(Sist oppdatert 23.mai 2011, 17:55)

Gå til nyhendearkiv