Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Vil dyrke 20 dekar

Av Fjordingen

Knut Taraldset søkjer om å få dyrke 20 dekar innmarksbeite til fulldyrka areal.

Stryn kommune ber om fylkeskommunen sin uttale til å dyrke opp arealet som siste åra har vore brukt som beiteland.

Dette er henta frå Fjordingen fredag 27. mai 2011, side 4.
Bestille abonnement på avisa Fjordingen på www.fjordingen.no.(Sist oppdatert 28.mai 2011, 18:00)

Gå til nyhendearkiv