Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

FJELL TRIM

Tur til Høgefossen, Langhamrehytta, Tjønnane

Av Ulla Faartoft

Onsdag den 1 juni 2011 var FJELL TRIM, Vikane IL, tur til Høgefossen, Langhamrehytta, Tjønnane.

Med start fra dalsgrenda gikk vi opp skogsvegen mot Remestøylen. I højresvinget at med vedhuset gikk vi inn på grøn skogsveg, og fulgte denne innunder kraftlinia til vegen delte seg. Her ned til venstre ad rås til Høgefossen. Fantastisk udsikt set igjennom fossen!

Tilbake igen til vegdeling, og videre opp til Langhamrehytta, som vart makert med raude plastband på geine, som avstikker på ruten. Å tenkje seg å ha bål herinne! Det blir neste gång. Desuden vart vi inne i dryppsteinsgrotta her, som gjemte seg oppe bak om hytta.

Videre oppover til Tjønnane vart der delvist merka, så det vart godt å ha kjendtfolk med på turen. Frå Tjønnane turpost vart der praktfull utsikt til Løje, der ligg dekt med snø, og etter en kort pause her, gikk vi ned att, noken mot dalsgrenda på rås liggende neden for den vi gikk opp, andre på rås brat nedover til Reme.

Vi var 14 på tur, og turen tok omlag 3 ½ time.

Det er ønske om enda litt fleire folk på onsdagsturene, så møt opp du også. Sjå neste i kalendaren.

Høgefossen_Tjønnane_01062011_02 © Ulla Faartoft

Høgefossen_Tjønnane_01062011_05 © Ulla Faartoft

Høgefossen_Tjønnane_01062011_06 © Ulla Faartoft

Høgefossen_Tjønnane_01062011_08 © Ulla Faartoft

Høgefossen_Tjønnane_01062011_15 © Ulla Faartoft

Høgefossen_Tjønnane_01062011_22 © Ulla Faartoft

Høgefossen_Tjønnane_01062011_25 © Ulla Faartoft

Høgefossen_Tjønnane_01062011_26 © Ulla Faartoft

Høgefossen_Tjønnane_01062011_31 © Ulla Faartoft

(Sist oppdatert 06.juni 2011, 07:06)

Gå til nyhendearkiv