Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Vellukka St. Hansfeiring

Vellukka St. Hansfeiring i Innvik

Av Fjordingen

Trass i nokre små regndropar klarte Innvik Bygdeutvikling å arrangere ein vellukka St. Hanskveld.

...

Bygdeutviklingslaget skal ha ros for godt planlagt arrangement, og når ein spelar på lag med bedrifter og bygdefolk ellers, må ein med rette ha lov å kalle dette samarbeidet for "bygdeutvikling" i ordets rette forstand.

Om lag 150 personar møtte fram denne kvalden.

Les heile saka på Fjordingen onsdag 29. juni 2011, side 12 og 13.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 04.juli 2011, 00:39)

Gå til nyhendearkiv