Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Utsett for bedrageri

Utsett for bedrageri via mobiltelefon

Av Fjordingen

Guttorm Sørland i Innvik har gått til politiet og meldt to firma som opererer per mobiltelefon, for fakturabedrageri.

Saka blei meldt til politiet i førre veke. Det gjeld to firma som har sendt SMS til Sørland sin mobiltelefon.

Les heile saka i Fjordingen fredag 9. september 2011, side 11.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 10.september 2011, 22:07)

Gå til nyhendearkiv